Maciej Ożóg

Muzyk, teoretyk i historyk sztuk medialnych, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Mediów Elektronicznych Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego. Opublikował szereg prac poświęconych filmowi awangardowemu, sztuce wideo i sztuce nowych mediów. W 2002 roku uzyskał tytuł doktora za dysertację poświęconą personalnemu nurtowi amerykańskiej awangardy filmowej. Zajmuje się historią i teorią sztuk medialnych, problematyką kultury audiowizualnej, cyberkultury i społeczeństwa informacyjnego, a także badaniami artystycznego wykorzystania mediów lokacyjnych i technologii mobilnych. Założyciel licznych projektów muzycznych i multimedialnych. Aktualnie prowadzi solowy projekt Nonstate.

W 1998 roku założył wytwórnię Ignis Projekt poświęconą różnym odmianom elektronicznej muzyki eksperymentalnej. Ignis opublikował płyty takich wykonawców jak: Francisco Lopez, Crawl Unit, Ultra Milkmaids, Vance Orchestra, Indra Karmuka, Origami Arktika, Chaos as Shelter, EA i Baubliss.

Musician, theoretician and historian of media art. Assistant professor at the Faculty of Media and Audiovisual Culture’s Electronic Media Institute, at the University of Łódź. He has published numerous articles on the subjects of avant-garde cinema, video art and new media art. In 2002 he was awarded a Ph.D degree for his dissertation on American avant-garde film. He specializes in the historical and theoretical aspects of media art, the areas relating to audiovisual culture, cyberculture and the information society, and also conducts academic research on the use of mobile and tracking technology in art. He is the founder of a large number of musical and multimedia projects. He presently focuses principally on his solo electro-acoustic project Nonstate.

In 1998 he founded the Ignis Projekt record label, devoted to issuing different varieties of experimental electronic music. Ignis has released albums by such artists as: Francisco Lopez, Crawl Unit, Ultra Milkmaids, Vance Orchestra, Indra Karmuka, Origami Arktika, Chaos as Shelter, EA and Baubliss.

f