Roman Bromboszcz

Badacz cyberkultury i artysta nowych mediów, kurator, filozof i poeta. Jako artysta eksploruje połacie hipertekstu i kodu cyfrowego, w swoich badaniach zajmuje się estetyką nowych technologii, sztuką mediów i ich oddziaływaniem na kulturę. Autor książki Estetyka zakłóceń, Poznań 2010.

http://roman.bromboszcz.perfokarta.net/

A cyberculture researcher and a new media artist as well as an art curator, philosopher and poet. As an artist he explores the space of hypertext and digital code, as a scholar he looks into the aesthetics of new technologies and media art along with their cultural impact.

He is the author of Aesthetics of disruption (Estetyka zakłóceń), Poznań 2010.

http://roman.bromboszcz.perfokarta.net/

f