Michał Derda-Nowakowski

Antropolog mediów, projektant i wydawca. W swoich badaniach i projektach łączy zainteresowania antropologią mediów, architekturą informacji oraz designem. Adiunkt w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej w Uniwersytecie Łódzkim. Prezes Instytutu Mediów w Katowicach, założyciel Wydawnictwa Naukowego ExMachina, koordynator Dni Nowych Mediów, koordynator projektu McLuhan in Europe w Polsce, współautor projektu Cybergarden w ramach programu ESK 2016 Katowice - Miasto Ogrodów.

Zob. http://www.derda-nowakowski.net

Media anthropologist, designer and publisher. His research and projects connect media anthropology with information architecture and design. Assistant Professor at the Department of Media and Audiovisual Culture at the University of Lodz. President of the Board of the Media Institute in Katowice, founder of the ExMachina Academic Press, coordinator of New Media Days, coordinator of the Polish part of the McLuhan in Europe project, co-author of the Cybergarden project, a part of the city candidature to the title of the European Capital of Culture 2016 - Katowice: City of Gardens.

Web: http://www.derda-nowakowski.net

f