Anna Nacher

Badaczka kultury współczesnej i jej medialnych powiązań, interesuje się teoriami mediów studiami genderowymi, antropologią wizualności. Adiunkt w Katedrze Mediów Audiowizualnych Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktywistka społeczna, zaangażowana w projekt muzyczny The Magic Carpathians. Autorka książki Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków 2008.

Zob. http://nytuan.wordpress.com/about/

A researcher of the contemporary culture and its connection to media. She is interested in media theories, gender studies and visual anthropology. Anna Nacher is an assistant professor in the Audiovisual Media Department of the Audiovisual Arts Institute at the Jagiellonian University in Kraków. She is a social activist who partakes in the musical project called The Magic Carpathians. She is the author of Telegender. Gender on globalized television. (Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji), Kraków 2008.

http://nytuan.wordpress.com/about/

f