Anna Maj

Antropolog mediów, zajmuje się badaniami nad komunikacją kulturową i cyberkulturą. Adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka książki "Media w podróży" (Katowice 2008, 2010) oraz redaktor książek z zakresu społecznych i kulturowych aspektów nowych mediów. Wiceprezes Instytutu Mediów w Katowicach, koordynator Dni Nowych Mediów, organizator seminariów poświęconych dostępnemu projektowaniu dla niewidomych, koordynator projektu McLuhan in Europe w Polsce, współautor projektu Cybergarden w ramach programu ESK 2016 Katowice - Miasto Ogrodów.

Zob. http://komunikacja.us.edu.pl/maj.htm

Media anthropologist specializing in cultural communication and cyberculture studies. Assistant Professor at the Institute for Cultural Studies of the University of Silesia in Katowice. The author of the book "Media in Travel" ("Media w podróży") published by ExMachina Academic Press, Katowice 2008, and the editor of various publications on the social and cultural aspects of new media. The Vice-president of the Board of the Media Institute in Katowice, the coordinator of New Media Days (Dni Nowych Mediów), the organizer of seminars on accessible design for the visually impaired, coordinator of the Polish part of the McLuhan in Europe project, co-author of the Cybergarden project developed as part of the European Capital of Culture 2016 Katowice – City of Gardens program.

f