Maciej Ożóg

Sztuka jako kulturowy interfejs nauki
Art as a interface of science

06.10.2011 Czwartek/Thursday
Lubelska Zachęta (ul. Lipowa 13 / 13 Lipowa St.) @ 10.30

Konwersatorium połączy teorię cyberkultury z artystycznymi interpretacjami form relacji sztuki i nauki. W dobie cyfrowości pomiędzy nimi pojawia się niezwykła bliskość i wspólnota metod, języków i wrażliwości.

There are ties linking cyberculture and its theory with art and science. In digital world those ties allows sharing methods, languages and sensibilities that helps us understand this common ground.

f