Michał Brzeziński

Technologie komunikacji transgatunkowej
Interspecies communication technologies

06.10.2011 Czwartek/Thursday
Lubelska Zachęta (ul. Lipowa 13 / 13 Lipowa St.) @ 10.30

Tematem konwersatorium są technologie komunikacji transgatunkowej w kontekście sztuki nowych mediów. Zostaną przybliżone kwestie związane z kluczowymi zagadnieniami związanymi z naturą umysłu, oraz komunikacją między różnymi gatunkami fauny i flory, która może być stymulowana przez najnowsze technologie.

The seminar will focus on interspecies communication technologies in the context of new media art.
The subjects being approached relate to the key issues concerning the nature of the mind, as
well as those kinds of communication between different species of fauna and flora, which can be further enhanced with the use of the latest of available technologies.

f