Michał Derda-Nowakowski

Przestrzeń publiczna jako ekosystem nowych mediów
Public Space as a New Media Ecosystem

03.10.2011 Poniedziałek/Monday Warsztaty Kultury (ul. Popiełuszki 5 / 5 Popiełuszki St.) @ 10.30

Otwartość kodu, zgodność ze standardami i dostępność to tylko przykładowe parametry projektowania cyberkulturowych interfejsów. Miasto i jego przestrzeń publiczna są również swego rodzaju analogowym interfejsem. Czy można i jak udaje się przenieść postulaty dostępności, otwartości i zgodności ze standardami do realnej przestrzeni miasta połączonej z mieszkańcami przy pomocy narzędzi nowomedialnych? Co stanie się, gdy potraktujemy zmediatyzowane miasto jako medialno-geograficzny ekosystem?

The openness of source code, the obedience with the standards, as well as accessibility, all are examples of just a few of the parameters which must be taken into account in the process of designing cybercultural interfaces. The city with its public space is also a specific analogue interface. Is it at all possible, and if so, then how, for the premises of accessibility, source code openness and the obedience with standards to be made applicable to the real-life public space of a city, making it connectable to its inhabitants with the aid of the tools of new media? What would happen, if we were to treat the mediatised cityscape as a geographically mediated ecosystem?

f