On the Air Browser Radio Show

Artysta: Darija Medić

Internet w radiu

Praca polega na zamianie haseł wpisywanych do wyszukiwarki przez użytkowników jakiejś popularnej strony internetowej na słowa wypowiadane przez generator mowy (z jakich korzystają np. niewidomi). W ten sposób powstaje gwar pokazujący, co w danej chwili interesuje internautów, jakich informacji szukają. Następnie ów wielogłosowy gwar jest emitowany w radiu publicznym w formie krótkich wejść wywołujących w słuchaczach wrażenie „podsłuchiwania” internetu. Projekt wydobywa nieznaną wcześniej warstwę informacyjną lokalnej zbiorowości internautów warstwy, czyniąc ją widzialną i zrozumiałą.

Artist: Darija Medić

The Internet On The Radio

The work is based around exchanging the search terms being typed into an internet search engine by the users of a given popular website, for words being produced by a speech synthesizer (of the sort being used by the vision-impaired, for example). In such a way, a clattery chatter voicing what internet users are interested in and what kind of information they are searching for at any given moment, is being generated. This multi-voiced clatter is subsequently broadcast on public radio in the form of brief on-air drop-ins intended to created a feeling that the listener is “eavesdropping” on the Internet. The project uncovers a previously undiscovered layer of information about the local internet user community, thereby rendering it visible and understandable.

f