Club Blok

Artysta: Arthur Clay

Pokaz mody interaktywnej

Prezentowana w ramach Mindware praca autorstwa Arta Clay’a pod tytułem „Club Blok”, jest zainspirowana twórczością polskiego artysty Henryka Berlewiego (1894 -1967), współzałożyciela grupy artystycznej "Blok" i jednego z wielkich pionierów op-artu. Za pomocą zaprojektowanych przez artystę sukienek ze stylizowanymi na op-art wzorami, seria trójwymiarowych grafik stanie się „widzialna” przy wykorzystaniu technologii rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality). Dzięki specjalnemu oprogramowaniu tego rodzaju, telefony, tablety, czy komputery na których zostanie ono zainstalowane, będą mogły odkodować wzory zawarte w materiałach użytych do stworzenia sukienek. Pokaz mody posłuży do wygenerowania na podstawie tej technologii, serii ruchomych, interaktywnych grafik „od Berlewiego”, które będą zmieniały się dynamicznie w zależności od ruchów wykonywanych przez noszące je osoby oraz od położenia posługujących się przenośnymi urządzeniami widzów.

Berlewi tworząc op-art oraz projektując modę skupiał się na „mechanofakturze”, tudzież tworzeniu utworów, w których rytmy geometrycznych kształtów i czystych kolorów dają iluzję ruchu i wibracji. Idea projektu „Club Blok” zakłada stworzenie nowego typu sztuki optycznej, w oparciu o działania interaktywne, przy wykorzystaniu nowych technologii oraz używając nowoczesnych sposobów kodowania informacji. Implementacja całego systemu poza ramami samego „pokazu mody”, będzie również możliwa w różnych innych sytuacjach i przestrzeniach przez użycie naszywek z kodami QR (ang. Quick Response), oferując uczestnikom możliwość współudziału w procesie twórczym.

Artist: Arthur Clay

Presenting Interactive Fashion

Under the title "Club Blok" The work by Art Clay being presented for Mindware is inspired by the Polish artist Henryk Berlewi (1894-1967), the co-founder of the “Blok” artist group and one of the great pioneers of optical art. Employing designer dresses with op-art like patterns, a suite of 3D graphics will be made “visible” with the use of Augmented Reality technologies. This software will allow cellular phones, tablets or computers on which it has
been installed to decode the patterns native to the materials used for the dresses. On the basis of this technology, a fashion show will generate a “Berlewi-esque” interactive siper graphics display, which changes dynamically depending on the body movements of the people wearing the dresses and the position of the visitors operating the mobile devises.

Berlewi, in his op art creations and in his fashion design focused on the “Mechano-Faktura” creative process, based around the development of pieces, whose rhythms, comprised of geometric shapes and pure colours, give the illusion of motion and vibration. The established conceptual aim of the “Club Blok” project, is to develop, with the aid of new technologies and the use of contemporary methods of encoding data, a new form of optical art. Outside of the framework of a "fashion show", It will be also possible to implement the entire system in different situations and in various dimensions using QR (Quick Response) Code badges, thereby offering the participants the option of engaging in the creative process.

f