irREAL <-> irBORG

Artysta: Paweł Janicki

Infonurek

Artysta planuje stworzyć coś w rodzaju rzeczywistości równoległej do tej w jakiej żyjemy na co dzień, ale dostrzegalnej tylko w szczególnych okolicznościach i za pomocą szczególnych środków. Owa rzeczywistość wymaga odpowiednio przystosowanej istoty, mogącej ją postrzegać. Taką istotę artysta również zamierza powołać do życia. Sztuka w przestrzeni publicznej konkuruje o uwagę coraz bardziej zmęczonego odbiorcy z masą innych komunikatów.

Choć trudno dziś znaleźć przestrzeń medialną jeszcze „niezasiedloną”, wolną od komunikatów reklamowych, politycznych, itp. istnieją jeszcze w miarę niezamieszkane środki przekazu, które można wypełnić własną treścią. Są to np. noktowizja (światło w paśmie podczerwieni), tagi radiowe czy augmented reality (tagi ARToolkit, systemy śledzenia ruchu, tagi RF) pozwalające na nakładanie na fizycznie istniejące obiekty dodatkowej treści widocznej przy użyciu specjalistycznego osprzętu.

Projekt będzie miał formę warsztatów (via Internet i na żywo), podczas których stworzą oni opartą na tych technologiach „irReal” dla swobodnej wypowiedzi artystycznej poprzez przeniesienie postrzegania uczestników w pasmo niewidoczne dla niewyekwipowanych zmysłów. Narzędziem postrzegania będzie skonstruowany przez uczestników prototypowy kostium „irBorg” wyposażony w interfejsy umożliwiające detekcję i postrzeganie treści nadpisanych nad fizyczną rzeczywistością za pomocą technik opisanych powyżej. Projekt zostanie pokazany publiczności i zdokumentowany.

Artist: Paweł Janicki

Infodiver

The artist intends to create something akin to a reality parallel to the everyday reality within which we exist, but one which would be perceivable only in particular circumstances and with the aid of particular means. This parallel reality requires a being specially conditioned to perceive it. The artist also intends to bring such a being into existence. Art being created in a public space competes for the attention of the increasingly jaded viewer with a whole slew of other stimuli.

Although it has currently become rather difficult to come across a media landscape which has not yet become “contaminated” by advertising or political messages and the like, there still do exist some relatively uninhabited forms of communication which can be populated with one’s own individual content. Among them are such things as, for instance, night vision (infrared light), radio tags or augmented reality (ARToolkit tags, motion detectors, RF tags) which make it possible to layer additional content on top of physically extant objects, which can then be perceived with the aid of specialized equipment.

The project will take the form of workshops (conducted both live and via the internet), in the course of which an “irReal” based on such technologies as the ones mentioned above, will be developed for the purpose of unconstrained artistic expression achieved by transporting the participants’ perception to a zone which will be otherwise invisible to the unaided senses. The tool enabling such enhanced perception will take the form of a prototype “irBorg” costume constructed by the participants, equipped with interfaces allowing the detection and perception of content layered on top of physical reality, made possible with the aid of technology previously described. The project will be displayed to the viewing public and documented.

f