spotkania mindware’owe
wykłady, konwersatoria, mindware club /
mindware encounters
lectures, meetings & mindware club
 
 
 
 
 
wydarzenia specjalne
otwarcia i prezentacje /
special events
openings & presentations
wydarzenia permanentne
wystawy i działania /
permanent events
art exhibitions & actions
Do pobrania
Download


Program & mapa
Programme & map
Talking City map
 
Sobota
Saturday
01.10.2011
Niedziela
Sunday
02.10.2011
Poniedziałek
Monday
03.10.2011
Wtorek
Tuesday
04.10.2011
Środa
Wednesday
05.10.2011
Czwartek
Thursday
06.10.2011
Piątek
Friday
07.10.2011
 
      Vasili Macharadze&Tomasz Malec

Gadające miasto / A talking city


zgodnie z miejscami podanymi na mapie, godz. 7.00-17.00 / Held at the locations listed on the map, from 7AM to 4PM
Vasili Macharadze&Tomasz Malec

Gadające miasto / A talking city


zgodnie z miejscami podanymi na mapie, godz. 7.00-17.00 / Held at the locations listed on the map, from 7AM to 4PM
Vasili Macharadze&Tomasz Malec

Gadające miasto / A talking city


zgodnie z miejscami podanymi na mapie, godz. 7.00-17.00 / Held at the locations listed on the map, from 7AM to 4PM
Vasili Macharadze&Tomasz Malec

Gadające miasto / A talking city


zgodnie z miejscami podanymi na mapie, godz. 7.00-17.00 / Held at the locations listed on the map, from 7AM to 4PM
Dotka – Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Justyna Zubrycka

Masowy bioOrnament / The Mass BioOrnament


Galeria Olimp, Aleja Spółdzielczości Pracy 34, godz. 10.00-21.00 / Galeria Olimp, 34 Spółdzielczości Pracy Avenue, from 10AM to 9PM
Dotka – Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Justyna Zubrycka

Masowy bioOrnament / The Mass BioOrnament


Galeria Olimp, Aleja Spółdzielczości Pracy 34, godz. 10.00-21.00 / Galeria Olimp, 34 Spółdzielczości Pracy Avenue, from 10AM to 9PM
Dotka – Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Justyna Zubrycka

Masowy bioOrnament / The Mass BioOrnament


Galeria Olimp, Aleja Spółdzielczości Pracy 34, godz. 10.00-21.00 / Galeria Olimp, 34 Spółdzielczości Pracy Avenue, from 10AM to 9PM
Dotka – Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Justyna Zubrycka

Masowy bioOrnament / The Mass BioOrnament


Galeria Olimp, Aleja Spółdzielczości Pracy 34, godz. 10.00-21.00 / Galeria Olimp, 34 Spółdzielczości Pracy Avenue, from 10AM to 9PM
Dotka – Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Justyna Zubrycka

Masowy bioOrnament / The Mass BioOrnament


Galeria Olimp, Aleja Spółdzielczości Pracy 34, godz. 10.00-21.00 / Galeria Olimp, 34 Spółdzielczości Pracy Avenue, from 10AM to 9PM
Dotka – Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Justyna Zubrycka

Masowy bioOrnament / The Mass BioOrnament


Galeria Olimp, Aleja Spółdzielczości Pracy 34, godz. 10.00-21.00 / Galeria Olimp, 34 Spółdzielczości Pracy Avenue, from 10AM to 9PM
Dotka – Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Justyna Zubrycka

Masowy bioOrnament / The Mass BioOrnament


Galeria Olimp, Aleja Spółdzielczości Pracy 34, godz. 10.00-21.00 / Galeria Olimp, 34 Spółdzielczości Pracy Avenue, from 10AM to 9PM

dostępne do 10 października / available for viewing until 10th October
    Michał Derda-Nowakowski

Przestrzeń publiczna jako ekosystem nowych mediów / Public Space as a New Media Ecosystem


konwersatorium, Warsztaty Kultury, Popiełuszki 5, godz. 10.30 / seminar, The Workshops of Culture, 5 Popiełuszki Street, 10:30 AM
Anna Nacher

Sfera publiczna w dobie internetu rzeczy i ludzi / The Public Sphere in the Age of the Internet, Things & People


konwersatorium, Warsztaty Kultury, Popiełuszki 5, godz. 10.30 / seminar, The Workshops of Culture, 5 Popiełuszki Street, 10:30 AM
Roman Bromboszcz

Nadzmysłowość / Extrasensuality


konwersatorium, Lubelska Zachęta, Lipowa 13 (wejście od Obrońców Pokoju), godz. 10.30 / seminar, Lubelska Zachęta Gallery, 13 Lipowa Street (the entrance at Obrońców Pokoju Street), 10:30 AM
Michał Brzeziński

Technologie komunikacji transgatunkowej / Interspecies communication technologies


Maciej Ożóg

Sztuka jako kulturowy interfejs nauki / Art as a interface of science


konwersatoria, Lubelska Zachęta, Lipowa 13 (wejście od Obrońców Pokoju), od godz. 10.30 / seminars, Lubelska Zachęta Gallery,13 Lipowa Street (the entrance at Obrońców Pokoju Street), starting at 10:30 AM
Anna Maj

Konstruowanie Cyberogrodu - miasto jako przestrzeń nowomedialna / Constructing a Cybergarden – The City as a New Media Space


konwersatorium, Lubelska Zachęta, Lipowa 13 (wejście od Obrońców Pokoju), godz. 10.30 / seminar, Lubelska Zachęta Gallery, 13 Lipowa 13 (the entrance at Obrońców Pokoju Street), 10:30 AM
    Yuriy Kruchak

Net of the dream


warsztaty prowadzone z DDK Bronowice, DK Skarpa, Filią nr 30 MBP im. H. Łopacińskiego, Fundacją Nieprzetarty Szlak, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA / workshops held at the Bronowice Local Community Centre, Skarpa Community Centre, The H. Łopaciński Public Library – Lublin Public Library Branch nr 30, The Unbeaten Path Foundation, KLANZA - The Polish Society of Pedagogues and Animators
Yuriy Kruchak

Net of the dream


warsztaty prowadzone z DDK Bronowice, DK Skarpa, Filią nr 30 MBP im. H. Łopacińskiego, Fundacją Nieprzetarty Szlak, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA / workshops held at the Bronowice Local Community Centre, Skarpa Community Centre, The H. Łopaciński Public Library – Lublin Public Library Branch nr 30, The Unbeaten Path Foundation, KLANZA - The Polish Society of Pedagogues and Animators
Yuriy Kruchak

Net of the dream


warsztaty prowadzone z DDK Bronowice, DK Skarpa, Filią nr 30 MBP im. H. Łopacińskiego, Fundacją Nieprzetarty Szlak, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA / workshops held at the Bronowice Local Community Centre, Skarpa Community Centre, The H. Łopaciński Public Library – Lublin Public Library Branch nr 30, The Unbeaten Path Foundation, KLANZA - The Polish Society of Pedagogues and Animators
Yuriy Kruchak

Net of the dream


warsztaty prowadzone z DDK Bronowice, DK Skarpa, Filią nr 30 MBP im. H. Łopacińskiego, Fundacją Nieprzetarty Szlak, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA / workshops held at the Bronowice Local Community Centre, Skarpa Community Centre, The H. Łopaciński Public Library – Lublin Public Library Branch nr 30, The Unbeaten Path Foundation, KLANZA - The Polish Society of Pedagogues and Animators
 
    Dominika Sobolewska

Widzące miejsce / The Seeing Place


ul. Olejna 2 - budynek byłego Cefarmu, teren przyszłego kompleksu Alchemia oraz pozostałe 6 miejsc zgodnie z mapą, godz. 12.00-20.00 dostępne do 23 października / Olejna 2 Street - the former Cefarm building, the area of the future Alchemia complex, as well as the other 6 locations listed on the map, from 12PM to 8PM
Dominika Sobolewska

Widzące miejsce / The Seeing Place


ul. Olejna 2 - budynek byłego Cefarmu, teren przyszłego kompleksu Alchemia oraz pozostałe 6 miejsc zgodnie z mapą, godz. 12.00-20.00 dostępne do 23 października / Olejna 2 Street - the former Cefarm building, the area of the future Alchemia complex, as well as the other 6 locations listed on the map, from 12PM to 8PM
Dominika Sobolewska

Widzące miejsce / The Seeing Place


ul. Olejna 2 - budynek byłego Cefarmu, teren przyszłego kompleksu Alchemia oraz pozostałe 6 miejsc zgodnie z mapą, godz. 12.00-20.00 dostępne do 23 października / Olejna 2 Street - the former Cefarm building, the area of the future Alchemia complex, as well as the other 6 locations listed on the map, from 12PM to 8PM
Dominika Sobolewska

Widzące miejsce / The Seeing Place


ul. Olejna 2 - budynek byłego Cefarmu, teren przyszłego kompleksu Alchemia oraz pozostałe 6 miejsc zgodnie z mapą, godz. 12.00-20.00 dostępne do 23 października / Olejna 2 Street - the former Cefarm building, the area of the future Alchemia complex, as well as the other 6 locations listed on the map, from 12PM to 8PM
Dominika Sobolewska

Widzące miejsce / The Seeing Place


ul. Olejna 2 - budynek byłego Cefarmu, teren przyszłego kompleksu Alchemia oraz pozostałe 6 miejsc zgodnie z mapą, godz. 12.00-20.00 dostępne do 23 października / Olejna 2 Street - the former Cefarm building, the area of the future Alchemia complex, as well as the other 6 locations listed on the map, from 12PM to 8PM
    Andriy Linik

Aiolos


Kościół Ewangelicko -Augsburski pw. Św. Trójcy w Lublinie, I Armii WP 10, godz. 12.00-20.00 / The Evangelical-Augsburg Holy Trinity Church in Lublin, 10 I Armii Wojska Polskiego Street, from 12PM to 8PM
Andriy Linik

Aiolos


Kościół Ewangelicko -Augsburski pw. Św. Trójcy w Lublinie, I Armii WP 10, godz. 12.00-20.00 / The Evangelical-Augsburg Holy Trinity Church in Lublin, 10 I Armii Wojska Polskiego Street, from 12PM to 8PM
Andriy Linik

Aiolos


Kościół Ewangelicko -Augsburski pw. Św. Trójcy w Lublinie, I Armii WP 10, godz. 12.00-20.00 / The Evangelical-Augsburg Holy Trinity Church in Lublin, 10 I Armii Wojska Polskiego Street, from 12PM to 8PM
Andriy Linik

Aiolos


Kościół Ewangelicko -Augsburski pw. Św. Trójcy w Lublinie, I Armii WP 10, godz. 12.00-20.00 / The Evangelical-Augsburg Holy Trinity Church in Lublin, 10 I Armii Wojska Polskiego Street, from 12PM to 8PM
Andriy Linik

Aiolos


Kościół Ewangelicko -Augsburski pw. Św. Trójcy w Lublinie, I Armii WP 10, godz. 12.00-20.00 / The Evangelical-Augsburg Holy Trinity Church in Lublin, 10 I Armii Wojska Polskiego Street, from 12PM to 8PM

dostępne w Warsztatach Kultury do 23 października / available at Workshops of Culture for viewing until 23rd October
    Paweł Janicki

irReal<->irBorg


warsztaty, OMIT „Rozdroża”, Krakowskie Przedmieście 39, godz. 14.00-17.00 / workshops, CICI „Rozdroża” (Crossroads), 39 Krakowskie Przedmieście Street, from 2PM to 4PM
Paweł Janicki

irReal<->irBorg


warsztaty, OMIT „Rozdroża”, Krakowskie Przedmieście 39, godz. 14.00-17.00 / workshops, CICI „Rozdroża” (Crossroads), 39 Krakowskie Przedmieście Street, from 2PM to 4PM
Paweł Janicki

irReal<->irBorg


warsztaty, OMIT „Rozdroża”, Krakowskie Przedmieście 39, godz. 14.00-17.00 / workshops, CICI „Rozdroża” (Crossroads), 39 Krakowskie Przedmieście Street, from 2PM to 4PM
Paweł Janicki

irReal<->irBorg


warsztaty, OMIT „Rozdroża”, Krakowskie Przedmieście 39, godz. 14.00-17.00 / workshops, CICI „Rozdroża” (Crossroads), 39 Krakowskie Przedmieście Street, from 2PM to 4PM
Paweł Janicki

irReal<->irBorg


warsztaty, OMIT „Rozdroża”, Krakowskie Przedmieście 39, godz. 14.00-17.00 / workshops, CICI „Rozdroża” (Crossroads), 39 Krakowskie Przedmieście Street, from 2PM to 4PM
      Darija Medić

On the air browser radio show


start: Biblioteka UMCS, Radziszewskiego 11 (nowe skrzydło budynku, 1 piętro), spacer zgodnie z miejscami podanymi na mapie, od godz. 14.00 / Begins at: UMCS Central University Library, 11 Radziszewskiego Street (1st floor of the building’s new wing), the walk will follow the locations listed on the map, starting at 2PM
Darija Medić

On the air browser radio show


start: Biblioteka UMCS, Radziszewskiego 11 (nowe skrzydło budynku, 1 piętro), spacer zgodnie z miejscami podanymi na mapie, od godz. 14.00 / Begins at: UMCS Central University Library, 11 Radziszewskiego Street (1st floor of the building’s new wing), the walk will follow the locations listed on the map, starting at 2PM
Darija Medić

On the air browser radio show


start: Biblioteka UMCS, Radziszewskiego 11 (nowe skrzydło budynku, 1 piętro), spacer zgodnie z miejscami podanymi na mapie, od godz. 14.00 / Begins at: UMCS Central University Library, 11 Radziszewskiego Street (1st floor of the building’s new wing), the walk will follow the locations listed on the map, starting at 2PM
 
Martin Bricelj Baraga

Public Avatar


Stare Miasto, od Bramy Krakowskiej, godz. 16.00 / The Old Town from the Krakowska Gate, starting at 4PM
Martin Bricelj Baraga

Public Avatar


Miasteczko Akademickie, od Chatki Żaka, godz. 16.00 / UMCS Campus Residences, beginning at the „Chatka Żaka” Student Centre, starting at 4PM
Dotka – Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Justyna Zubrycka

Masowy bioOrnament / The Mass BioOrnament


Galeria Olimp, Aleja Spółdzielczości Pracy 34, godz. 17.00 / Galeria Olimp, 34 Spółdzielczości Pracy Avenue, 5PM
Dominika Sobolewska

Widzące miejsce / The Seeing Place


ul. Olejna 2 - budynek byłego Cefarmu, teren przyszłego kompleksu Alchemia oraz pozostałe 6 miejsc zgodnie z mapą, godz. 17.00 / Olejna 2 Street - the former Cefarm building, the area of the future Alchemia complex, as well as the other 6 locations listed on the map, from 5PM
Andriy Linik

Aiolos


Kościół Ewangelicko -Augsburski pw. Św. Trójcy w Lublinie, I Armii WP 10, godz. 17.00 / The Evangelical-Augsburg Holy Trinity Church in Lublin, 10 I Armii Wojska Polskiego Street, 5PM
Yuriy Kruchak

Net of the dream


Plac Litewski, godz. 17.00 / Litewski Square, 5PM
Vasili Macharadze&Tomasz Malec

Gadające miasto / A talking city
przystanki MPK od Parku Saskiego do Cmentarza na Lipowej, od godz. 16.00 / The Lublin Public Transit (MPK) Bus Stops from Saski Park to the Cemetery at Lipowa Street, starting at 4PM
  OTWARCIE / OPENING

Piotr Celiński, Marcin Skrzypek, Zbigniew Sobczuk


Warsztaty Kultury, godz. 17.30/The Workshops of Culture, 5:30PM
Art Clay

Club Blok


Centrum Promocji Województwa Lubelskiego, Krakowskie Przedmieście 41, godz. 17.00-9.00 / The Centre for the Promotion of the Lubelskie Voivodship, 41 Krakowskie Przedmieście Street, from 5PM to 9AM
Art Clay

Club Blok


Centrum Promocji Województwa Lubelskiego, Krakowskie Przedmieście 41, godz. 17.00-9.00 / The Centre for the Promotion of the Lubelskie Voivodship, 41 Krakowskie Przedmieście Street, from 5PM to 9AM
Art Clay

Club Blok


Centrum Promocji Województwa Lubelskiego, Krakowskie Przedmieście 41, godz. 17.00-9.00 / The Centre for the Promotion of the Lubelskie Voivodship, 41 Krakowskie Przedmieście Street, from 5PM to 9AM
Art Clay

Club Blok


Centrum Promocji Województwa Lubelskiego, Krakowskie Przedmieście 41, godz. 17.00-9.00 / The Centre for the Promotion of the Lubelskie Voivodship, 41 Krakowskie Przedmieście Street, from 5PM to 9AM
 
  Piotr Celiński

Cyberwyobraźnia: triumf kultury nad technologią / Cyberimagination: The Triumph of Culture Over Technology


wykład Warsztaty Kultury, Popiełuszki 5, godz. 18.00 / lecture, The Workshops of Culture, 5 Popiełuszki Street, 6PM
Anna Nacher

W stronę kognitywnej przestrzeni publicznej – strategie otwierania / Towards a Cognitive Public Space – Acceptance Strategies


wykład, Warsztaty Kultury, Popiełuszki 5, godz. 18.00 / lecture, The Workshops of Culture, 5 Popiełuszki Street, 6PM
Michał Derda-Nowakowski

Intymne i społeczne interfejsy cyberkultury / The Intimate and The Social Interfaces of Cyberculture


wykład, Warsztaty Kultury, Popiełuszki 5, godz. 18.00 / lecture, The Workshops of Culture, 5 Popiełuszki Street, 6PM
Roman Bromboszcz

Mindware – eksplikacja negatywistyczna / Mindware – A Negativistic Explication


wykład, Lubelska Zachęta, Lipowa 13 (wejście od Obrońców Pokoju), godz. 18.00 / lecture, Lubelska Zachęta Gallery,13 Lipowa Street (the entrance at Obrońców Pokoju Street), 6PM
Anna Maj

Media w podróży. Sztuka GPS i tagowanie przestrzeni / The Media in Travel. GPS Art & Geotagging


wykład, Lubelska Zachęta, Lipowa 13 (wejście od Obrońców Pokoju), godz. 18.00
Ianina Prudenko

Sztuka medialna – istotne przełomy w komunikacji / Media art - essential breakthroughs in communication


wykład, Lubelska Zachęta, Lipowa 13 (wejście od Obrońców Pokoju), godz. 18.00 / lecture, Lubelska Zachęta Gallery,13 Lipowa Street (the entrance at Obrońców Pokoju Street), 6PM
    Boris Oicherman

Projected city


Lubartowska – Królewska – Wyszyńskiego – Zamojska – Droga Męczenników Majdanka, od godz. 19.30 / Vehicle route through the following streets: Lubartowska – Królewska – Wyszyńskiego – Zamojska - Droga Męczenników Majdanka, starting at 7:30PM
Boris Oicherman

Projected city


Lubartowska – Królewska – Wyszyńskiego – Zamojska – Droga Męczenników Majdanka, od godz. 19.30 / Vehicle route through the following streets: Lubartowska – Królewska – Wyszyńskiego – Zamojska - Droga Męczenników Majdanka, starting at 7:30PM
Boris Oicherman

Projected city


1 Maja – Kunickiego oraz okoliczne ulice, od godz. 19.30 / Vehicle route from 1 Maja Street to Kunickiego Street, including the nearby side streets, starting at 7:30PM
Boris Oicherman

Projected city


Plac Zamkowy – Stare Miasto, od godz. 19.30 / Vehicle route from the Castle Square to the Old Town, starting at 7:30PM
Paweł Janicki

irReal<->irBorg


Warsztaty Kultury, godz. 19.30 / 7:30PM
Boris Oicherman

Projected city


pomiędzy Bramą Grodzką a Zamkiem Lubelskim, od godz. 19.30 / Vehicle route from the Grodzka Gate to the Lublin Castle, starting at 7:30PM
          Boris Oicherman

Projected city


Plac Zamkowy, godz. 20.00 / The Castle Square, 8PM
Art Clay

Club Blok


Warsztaty Kultury, godz. 20.00 / 8PM
      Mindware Club

Aleksander Janas
Mapping jako medium i jako nowe medium / Mapping as Medium i and as a New Media

Roman Bromboszcz
Poezja Cybernetyczna „Fazy” / „Phases” – Cybernetic Poetry

Dariusz Kociński
koncert / concert


Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Grodzka 21, godz. 20.30 / The „Grodzka Gate – NN Teatre” Centre, 21 Grodzka Street, 8:30PM
Mindware Club

Michał Brzeziński
DATAHARSH

Maciej Ożóg
NONSTATE


Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Grodzka 21, godz. 20.30 / The „Grodzka Gate – NN Teatre” Centre, 21 Grodzka Street, 8:30PM
Mindware Club

Laboratorium Nowych Mediów „Teatr NN” / The New Media Laboratory at the „Grodzka Gate – NN Theatre” Centre
prezentacja / presentation

Aleksander Janas
Otwarty design, DIY i (r)ewolucja luksusu / Open-Source Design, DIY & The (R)evolution of Luxury

Catself & Orkiestra św. Mikołaja
koncert / concert


Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Grodzka 21, godz. 20.30 / The „Grodzka Gate – NN Teatre” Centre, 21 Grodzka Street, 8:30PM
Mindware Club

Jakub Machałek
prezentacja / presentation

Harpakahylo
Sytuacja dźwiękowa: nakłucie# / Sound Situation: nakłucie# (puncture#)

Maciej Ożóg
dj set


Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Grodzka 21, godz. 20.30 / The „Grodzka Gate – NN Teatre” Centre, 21 Grodzka Street, 8:30PM
    Darija Medić

On the air browser radio show


Radio Lublin w eterze, godz. 20.45 / Broadcast on the Radio Lublin airwaves, 8.45PM
Darija Medić

On the air browser radio show


Radio Lublin w eterze, godz. 20.45 / Broadcast on the Radio Lublin airwaves, 8.45PM
Darija Medić

On the air browser radio show


Radio Lublin w eterze, godz. 20.45 / Broadcast on the Radio Lublin airwaves, 8.45PM
Darija Medić

On the air browser radio show


Radio Lublin w eterze, godz. 20.45 / Broadcast on the Radio Lublin airwaves, 8.45PM
Darija Medić

On the air browser radio show


Radio Lublin w eterze, godz. 20.45 / Broadcast on the Radio Lublin airwaves, 8.45PM
f