Roman Bromboszcz

Mindware – eksplikacja negatywistyczna
Mindware – A Negativistic Explication

05.10.2011 Środa/Wednesday
Lubelska Zachęta (ul. Lipowa 13 / 13 Lipowa St.) @ 18.00

W swoim wykładzie podejmę się sproblematyzowania pojęcia "mindware". Będę wskazywał na znaczenia tego terminu kierując się regułą następującą. Próbując określić znaczenie lub istnienie czegoś, pytamy o jego negację, przeciwność, opozycję. W trakcie wywodu postawię trzy wiodące pytania i postaram się na nie odpowiedzieć. Sformułuję pytania: 1. Czym jest mindware jeśli nie jest hardwarem ani softwarem? 2. Czym jest mindware jeśli nie jest ani techniką ani przyrodą? 3. Czym jest mindware jeśli nie jest ani pogłoską ani historią? Mindware wiąże się z wyobraźnią, która odnosi się do techniki ale jej źródło tkwi w umyśle. Mindware to pewna mutacja, której sens i istnienie dopiero się wydarza, stąd można powiedzieć, że jesteśmy odpowiedzialni za jego negocjację. inaczej mówiąc, dorosłość.

n my lecture, I will attempt to problematize the term “mindware”. In proposing the possible meanings of this term, I will abide by the following rule. In an effort to define the meaning or the existence of a given thing, I begin by considering it from the perspective of its negation, its antithesis, and its opposite. In the course of presenting my argument, I will pose three leading questions, and will also attempt to answer them.

I will propose the following three questions: 1. What is mindware, if it is neither hardware nor software? 2. What is mindware, if it is neither technology nor nature? 3. What is mindware, if it is neither hearsay nor history? Mindware is related to the imagination, which, in turn, is related to technology, but its primary source rests with the mind. Mindware is a mutation of sorts, the meaning and the existence of which is only beginning to take shape, and this leaves us with the possibility of still being able to negotiate its concept; or in other words, to nurture it to maturity.

f