Michał Derda-Nowakowski

Intymne i społeczne interfejsy cyberkultury
The Intimate and The Social Interfaces of Cyberculture

04.10.2011 Wtorek/Tuesday
Warsztaty Kultury (ul. Popiełuszki 5 / 5 Popiełuszki St.) @ 18.00

Wykład dotyczy roli emocji w projektowaniu interaktywnym oraz możliwości związanych z cyberkulturową wizualizacją i mapowaniem emocji. Omówione zostanie również znaczenie sztucznej emocjonalności w robotyce oraz najnowsze przykłady rozwoju cyborgicznych interfejsów, w których przełamuje się nie tylko granice biologiczności człowieka, ale również granice kognitywne i psychologiczne.

The lecture is concerned with the role of emotion in interactive design, as well as with the possibilities related to cybercultural visualisation and mapping of emotions. Also discussed will be the meaning of artificial emotions in the robotics realm, as well as the most recent examples of the developments in cyborgian interfaces, of the sort which break not just the barriers of mere human biology, but also transgress the borders of human cognition and psychology.

f