Piotr Celiński

Cyberwyobraźnia triumf kultury nad technologią
Cyberimaginary: The Surrender of Technology to Culture

02.10.2011 Niedziela/Sunday
Warsztaty Kultury (ul. Popiełuszki 5 / 5 Popiełuszki St.) @ 18.00

Cyfrowa rewolucja generuje paradoks: podważa i rozmiękcza dotychczasowy, jak się wydawało niezagrożony, triumf technopolu nad kulturą. To skutek obecności miękkiej warstwy cyfrowego świata (software), która rozmiękcza i przesłania tradycyjny, twardy monolit czyniąc go wtórnym i powolnym wobec sił zewnętrznych. Technosfera staje się w ten sposób bezbronna wobec kulturowego i społecznego programowania (remixu, hackingu, otwartości). Ta nowo wyzwolona energia odmienia układ sił kultura-technika i wiele wskazuje na to, że oznacza to zwrot radykalny .

Digital revolution causes technocultural paradox. There is an ontological change in technological sphere: monolith of hard machines is being covered by soft, wirtual language of software. This soft layer of technoculture takes command and its power comes not only from technology but mainly from cultural and social capital that is used to code/decode it. This leads to new technocultural balance, where culture becomes even more important than traditional technological meanings and grammar.

f