1. Jakub Machałek 2. harpakahylo 3. Maciej Ożóg

07.10.2011 Piątek/Friday
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN / The „Grodzka Gate – NN Teatre” Centre, 21 Grodzka Street
@ 20.30

1. Jakub Machałek

Filozof, nauczyciel etyki

Prezentacja:
- Otwarty system operacyjny zmiana postrzegania komputera,
- wolne i otwarte oprogramowanie w zastosowaniach profesjonalnych,
- otwarty system operacyjny oraz otwarty kod zrodlowy w szkolnictwie i otwartej oświacie.

2. harpakahylo

Konrad Chyl - Gra w zespołach : zuBrad, zuBra2, zuBra1, EcHamiXu, gdula#harp, harpakahylo i kr39. Uczestniczył w sesjach muzyki improwizowanej grając na perkusji, elektronice, gramofonie i przedmiotach razem z: Joel Grip, Pierre Borel, Krzysztof ,,Arszyn” Topolski, Mikolaj Palosz, Patryk Lichota, Piotr Tkacz, Piotr Kala, Oier Iruretagoiena, Kim_Nasung. Poszukuje własnej formuły działania (sytuacja dzwiękowa) na pograniczu koncertu i instalacji dzwiękowej. Autor muzyki do spektaklu ,,Kosmos” dla Lubelskiego Teatru Tańca.
W Ośrodku Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ,,Rozdroża" organizuje autorski festiwal ,,AudioLogie” poświecony sztuce dzwięku i muzyce elektroakustycznej.

Sytuacja dźwiękowa: nakłucie#
Nakłucie# jest próbą zanegowania idei koncertu. Wszystko co jest słyszalne – zarówno dla wykonawcy, jak i odbiorców stanie się treścią. Granie staje się aktywnym słuchaniem, słuchanie staje się graniem. Na równych prawach spotkają się szmery rozmów, odgłosy sali klubowej, trzaski krzeseł, dźwięki odstawianych szklanek, preparacje na gramofonie, akustyczne szumy i niskie częstotliwości basu. Wszelkie dźwięki pochodzące od słuchaczy i przestrzeni staną się integralną częścią sytuacji dźwiękowej. Improwizowany set na perkusję, elektronikę i przedmioty: harpakahylo solo.

http://www.soundcloud.com/harpakahylo
http://www.wix.com/przechylony/portfolio

3. Maciej Ożóg

dj set

1. Jakub Machałek

Philosopher, Ethics Instructor

Presentation:
- The open-source operating system as an influence on people’s changing perceptions of computers
- The professional applications of free and open-source software
- The use of the open-source operating system and the open-source code in formal education and in open learning.

2. harpakahylo

Plays in the groups: zuBrad, zuBra2, zuBra1, EcHamiXu, gdula#harp, harpakahylo and kr39. Participated in improvised music sessions playing percussion, electronics, a turntable and various objects, performing alongside such musicians as: Joel Grip, Pierre Borel, Krzysztof ,,Arszyn” Topolski, Mikołaj Pałosz, Patryk Lichota, Piotr Tkacz, Piotr Kala, Oier Iruretagoiena, Kim_Nasung.
He is searching for his own working methodology (a sound situation) bordering between a concert and a sound installation. He is the author of the soundtrack for “Cosmos”, a theatrical production of the Lublin Dance Theatre. At the Centre for Intercultural Creative Initiatives “Rozdroża” (Crossroads) he acts as the organizer of “AudioLogie”, a festival of his own authorship devoted to sound art and electroacoustic music.

Sound situation: nakłucie# (puncture#)
Nakłucie# is an attempt at the negation of the concert concept. Everything which is audible – as much for the performer, as for the audience – will comprise the content of the performance. Playing becomes the act of active listening, while listening becomes the act of playing. A level playing field will be made for murmured conversations, the reverberations around the club’s space, the creaking of chairs, the sounds of glasses being set aside on a tabletop, the prepared audio emerging from the manipulations of a turntable, acoustic hums and low bass frequencies. All sounds coming from the audience and emerging from the performance space will serve as an integral component of the sound situation. An improvised set for percussion, electronics and objects: harpakaylo solo

http://www.soundcloud.com/harpakahylo
http://www.wix.com/przechylony/portfolio

3. Maciej Ożóg

dj set

f