1. Laboratorium Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, firma Enzo, wydział strategii 2. Aleksander Janas 3. Catself & Orkiestra św. Mikołaja

06.10.2011 Czwartek/Thursday
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN / The „Grodzka Gate – NN Teatre” Centre, 21 Grodzka Street @ 20.30

1. Laboratorium Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, firma Enzo, wydział strategii

Prezentacja:
- trójwymiarowe makiety przedwojennego Lublina i Józefowa Biłgorajskiego, dostępne przez przeglądarkę;
- implementację aplikacji wykorzystującej poszerzoną rzeczywistość;
- automatyczny system łączący bibliotekę cyfrową i portal ośrodka;
Przedstawimy również metody realizowania tych przedsięwzięć oraz współpracy z lubelskimi studentami.

2. Aleksander Janas

Prezentacja: Otwarty design, DIY i (r)ewolucja luksusu.
Krótki przegląd współczesnych zjawisk społecznych, rynkowych i wzorniczych związanych z kulturą wymiany wiedzy i jej wpływem na świat przedmiotów. Będzie i o demokratyzacji projektownia i wytwarzania i aktualizacji marksistowskiej tezy o środkach produkcji i, wreszcie, o tym dlaczego "za darmo" też się opłaca.

3. Catself & Orkiestra św. Mikołaja

Catself to pseudonim artystyczny Agnieszki Holm, lublinianki mieszkającej na stałe w Helsinkach, która zaprosiła Orkiestrę do pomocy w nagraniu swojej debiutanckiej płyty. Catself pisze angielskie piosenki i komponuje muzykę do nich, gra na gitarze i fortepianie. Nagrania odbędą się tydzień wcześniej w Preisner Studio w Niepołomicach. Na wydanie tej płyty Catself zebrała 40 tys. euro poprzez serwis Sellaband, w którym ponad 800 osób z całego świata dokonało przedpłaty na jej debiutancki CD. Jest to ciekawy przypadek przedsiębiorczości w kulturze i globalnego mechanizmu rynkowego pomagającego debiutującym muzykom w wejściu na scenę. Przykład tym ciekawszy, że lubelski i zakończony spektakularnym sukcesem.

Orkiestra św. Mikołaja od lat plasuje się w czołówce polskich zespołów folkowych. Rozpoznawalną cechą kapeli jest akustyczne brzmienie i używanie manier wokalnych, m.in. białego śpiewu. W swoich aranżacjach grupa stosuje instrumenty strunowe: dutar i cymbały, smyczkowe - mazanki, skandynawską nyckelharphę i cała gamę tradycyjnych instrumentów dętych. To one w dużej mierze tworzą specyficzny i niepowtarzalny koloryt brzmienia zespołu nadając mu mistyczną aurę. Orkiestra jako jedna z pierwszych kapel wprowadziła do repertuaru muzykę inspirowaną słowiańskim folklorem muzycznym, przede wszystkim polskim, łemkowskim i huculskim i tym inspiracjom pozostała
wierna do dziś. Repertuar zespołu ma szczególnie rozbudowaną strukturę melodyczną. Jest to muzyka wielopłaszczyznowa - często poszczególni muzycy snują opowieści jednocześnie i wchodzą w zaskakujące interakcje muzyczne. Frazy nawiązują do muzyki tradycyjnej z różnych stron świata, jak i do muzyki współczesnej. Utwory tworzą często kolaż zlepiony z tematów piosenek, oparty na transowych, unisonowych riffach. Czasem zaś wątki instrumentalne rozbiegają się w różnych kierunkach i w bardzo samodzielny sposób wypełniają ramy aranżacji.

Koncert: Catself & Orkiestra św. Mikołaja.

http://www.catself.com
http://www.mikolaje.lublin.pl

1. The „Grodzka Gate – Nn Theatre” Centre Laboratory, The Enzo Company, Strategic Planning Branch

Presentation of:
- 3D maps of pre-war Lublin and Józefów Biłgorajski, accessible for viewing through an internet browser;
-the implementation of a software application based on augmented reality technology;
- an automated system which connects the digital library with the “Grodzka Gate” Centre’s tnn.pl website
We will also be discussing the methods by which these initiatives are being realized, and talking about our cooperation with Lublin’s students.

2. Aleksander Janas

Presentation: Open-Source Design, DIY & The (R)evolution of Luxury.
A brief survey of contemporary social, market and design phenomena associated with the culture of knowledge and information exchange, and the impact which it is having on the material realm. Subjects which will be discussed include the democratization of design and manufacturing, an update of the Marxist theory of the means of production, and last but not least, why the concept of “for free” can still mean a profitable enterprise.

3. Catself & Orkiestra św. Mikołaja

Catself is the musical alias of Agnieszka Holm, originally hailing from Lublin and presently having Helsinki as the place of her permanent residence, an artist who has invited Orkiestra św. Mikołaja to assist her in the recording of her debut album. Catself writes lyrics in English and sets them to music which she composes herself by playing the guitar and the piano. The recordings for the album will be taking place at Preisner Studio in Niepołomice in the week preceding the performance.

In order to record and release the album, Catself collected 40,000 Euros via the Sellaband website, through which 800 individuals from the across the globe have made pre-orders for her CD debut. This serves as an interesting example of entrepreneurship in the realm of culture and the mechanisms of the global marketplace working in tandem to aid the entry of debuting musicians onto the music stage. An example all the more intriguing, when one considers its Lublin origins and the fact that it turned out to be a story of spectacular success.

Orkiestra św. Mikołaja (The Saint Nicholas Orchestra) has for a good number of years now been ranking as one of the top Polish folk groups. A distinguishing characteristic of the ensemble is its acoustically-oriented sound and the use of vocal mannerisms, such as the so-called “white voice” singing style. In its musical arrangements, the group employs a variety of stringed instruments, such as the dutar, the dulcimer, the violin-esque mazanka, the Scandinavian nyckelharpa, as well as a whole gamut of traditional wind instruments. It is this broad musical palette which creates the very particular and utterly unique timbre so characteristic of the group’s sound aesthetic, contributing in turn towards the mystical aura of its music. The Orchestra was one of the very first bands to introduce into its repertoire music inspired by the Slavic musical folklore, with a particular emphasis on the Polish, Lemko and Hucul folk music tradition – sources of inspiration to which the group continues to be devoted to the present day.

The group’s repertoire has a particularly complex melodic structure. It is music of a multilayered sort – it is often the case that each of the group’s players strings together, as it were, his or her own distinct, individual melodic tale alongside one another, entering into some quite surprising musical interactions in the process. Musical phrases call to mind as much the traditional folk music from different corners of the globe, as they do music of the contemporary sort. The compositions often form a musical collage constructed from a number of themes from various songs, and centered around trance-inspiring unison riffs. Still, at other times the instrumental motifs diverge in several different directions at once, filling out the frame created by the overall arrangement in their own separate and very individual ways.

Concert: Catself & The Saint Nicolas Orchestra

http://www.catself.com
http://www.mikolaje.lublin.pl

f