1. Aleksander Janas 2. Roman Brombosz 3. Dariusz Kociński

04.10.2011 Wtorek/Tuesday
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN / The „Grodzka Gate – NN Teatre” Centre, 21 Grodzka Street
@ 20.30

1. Aleksander Janas

Twórca instalacji, scenografii i akcji multimedialnych, zajmuje się łączeniem sztuki i technologii działając w kolektywie kilku.com. Ostatnio dogląda procesów dojrzewania opensource'owego designu w Hedoco - nowopowstałej platformie projektowania otwartego technologicznie.

Prezentacja: Mapping jako medium i jako nowe medium
Prezentacja będzie dotyczyła mappingu jako środka wyrazu artystycznego, przekazu reklamowego czy infografiki. Jest też próbą usadowienia mappingu w kontekście innych mediów i zjawisk, w szczególności w obszarze nowych mediów.

http://www.kilku.com

2. Roman Brombosz

Poezja cybernetyczna "Fazy".

http://www.roman.bromboszcz.perfokarta.net

3. Dariusz Kociński

Dariusz Kociński
artysta dźwięku, zajmujący się szeroko pojętą muzykę elektroniczną. W swoich pracach posługujący się plądrofonią, improwizacją oraz kompozycjami naturalistycznymi. Występował na m.in. Festiwal Kody w Lublinie, WRO Alternative Now we Wrocławiu, Minimum Maksimum w Galerii Labirynt w Lublinie.

koncert

1. Aleksander Janas

Designer of installations, theatrical stage decors and multimedia campaigns, in his works as a member of the kilku.com artist collective, he is concentrated on bringing together art and technology. Presently he is supervising the development process of open source design – an emerging platform for fashion design oriented towards technologies based on the principles of open source.

Presentation: Mapping as a Medium and as New Media
The event will be concerned with mapping as a means of artistic expression, an advertising technique, or as a form of iconography. It will also serve as an attempt to position mapping in the broader context of other mediums and phenomena, with a particular focus on the realm of the new media.

http://www.kilku.com

2. Roman Brombosz

„Phases” – Cybernetic Poetry

http://www.roman.bromboszcz.perfokarta.net

3. Dariusz Kociński

concert

f