Vasili Macharadze

Vasili Macharadze urodził się w 1979 w Gruzji. Mieszka w Tbilisi. Studiował jednocześnie dwa kierunki – wzornictwo przemysłowe z grafiką oraz matematykę z fizyką. Połączenie tych dziedzin stało się przedmiotem zainteresowań artysty. Vasili Macharadze brał udział w realizacji licznych projektów począwszy od 2003 r. W roku 2008 wraz z grupą artystów założył formację „Group Bouillon”, w której udzielał się przez 2 lata. W tym samym czasie był także członkiem teatru Margo Korableva Performance Theatre. Sztuka multimedialna oraz zestawianie sprzecznych tematów to obecnie główne zainteresowania Vasiliego. Artysta bada związki pomiędzy naturą i jej destrukcyjnymi właściwościami a racjonalizmem cyfrowych technologii oraz geometryczną trwałością, jak również nowe właściwości będące wyniekiem tego połączenia.

Born in 1979 in Tbilisi. He pursued two academic programs at the same time - Industrial Design and Graphics as well as Physics and Math. The fusion of these disciplines accounts for Macharadze’s artistic activity. He has been working on all sorts of projects since 2003 and in 2008 he founded "Group Bouillon" together with other artists. He remained the member of the group until 2010. In the years 2008 – 2010 Vasili Macharadze worked for Margo Korableva Performance Theatre. Multimedia arts and research into combining contradictory subjects are currently his main occupation. He explores the link between the nature with its destructive properties and digital rationalism or geometrical firmness, and the properties obtained as a result of the combination.

f