Paweł Janicki

Paweł Janicki to niezależny artysta medialny i producent działający w dziedzinie sztuki mediów, estetyki microsound oraz kompozycji algorytmicznych. Tworzy instalacje i performansy. Zajmuje się muzyką generatywną oraz systemami interaktywnymi. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów, m.in. zdobywcą głównej nagrody w konkursie organizowanym przez tokijski Machida City Museum of Graphic Art w Tokyo za internetowy performans muzyczny Ping Melody (2004 rok), w którym łączy wymianę informacji w Internecie z muzyczną improwizacją. Stale rozwija swoje własne hardware i software. Brał udział w tworzeniu słynnej wystawy Interaktywny Plac Zabaw. Jest związany z WRO Centrum Sztuki Mediów (fundacja zajmująca się sztuką nowych mediów), współzałożycielem i członkiem grupy Gameboyzz Orchestra Project (projekt skupiający się na estetyce „lo- fi”), a także naucza w Katedrze Intermediów ASP w Poznaniu.

Paweł Janicki is an independent media artist and a producer, working in the field of media art, microsound aesthetics and algorithmic composition. He creates installations and performances, deals with generative music and interactive systems. He is a prizewinner of numerous international contests, among others the winner of the main prize in a competition organized by Tokyo Machida City Museum of Graphic Art for the Internet music performance “Ping Melody” in the year 2004, in which he combines exchange of the information in the Internet with musical improvisation. He is constantly developing his own hardware and software. Janicki participated in the creation of a well- known exhibition called the Interactive Playground. He is connected with WRO Center for Media Art (an institution which deals with the art of modern media), the co-founder and a member of Gameboyzz Orchestra Project (a project that focuses on the “lo-fi” aesthetics) and a teacher in the Intermedia Faculty of the Art Academy on Poznań.

f