Martin Bricelj Baraga

Martin Baraga Bricelj jest artystą medialnym i kulturalnym aktywistą, Współzałożyciel CodeSign Artworks, studia dla Wizualnej KomunikAkcji i multimedialnej społeczności Code.Ep, organizuje wydarzenia audio-wizualne oraz wystawy w Słowenii i za granicą. Prowadził wystawy w wielu galeriach i przestrzeniach na całym świecie: ICA w Londynie, Sonar w Balceronie, Columbia University w Nowym Jorku, Centro cultural Recoleta w Bueons Aires, Kunsthaus Graz, Kaapelithas w Helsinkach, Musem Quartier w Wiedniu i wiele innych. Jego praca została zrecenzowana i opublikowana przez boingboing.net, Pecha Kucha (magazyn New York Art), Harpera Collinsa, El Pais, Actara, Mladinę i innych. Jest dyrektorem Festiwalu Wiosennego w Ljubljanie (festiwal muzyki elektronicznej i sztuk wizualnych na świeżym powietrzu) oraz rozpoczął inicjatywę MOTA - Muzeum Sztuki Przejściowej (Przechodniej), które jest pierwszą powierzchnią rezydencjalną dla zagranicznych artystów, kustoszy i pracowników kulturalnych w Ljubljanie. http://www.public-avatar.com

Martin Baraga Bricelj is a media artist and a cultural activist. Cofounder of CodeSign Artworks, studio for Visual CommuniAction and of the multimedia society Code.Ep, he organises audio-visual events and exhibitions in Slovenia and abroad. He has exhibited in many galleries and spaces worldwide: ICA in London, Sonar in Barcelona, Columbia University in New York, Centro cultural Recoleta in Buenos Aires, Kunsthaus Graz, Kaapelithas in Helsinki, Museums Quartier in Vienna and many others. His work has been reviewed and published by boingboing.net, Pecha Kucha, the New York Art magazine, Harper Collins, El Pais, Actar, Mladina and others. He is the director of Spring Festival in Ljubljana (an open air festival of electronic music and visual arts) and started initiative MOTA - Museum of Transitory Art, which is the first residency space for foreign artists, curators and cultural workers in Ljubljana. http://www.public-avatar.com

f