Dotka: Barbara Dzierań, Urszula Kowal, Justyna Zubrycka

Dotka czyli: Barbara Dzierań, Ula Kowal, Justyna Zubrycka jest grupą projektantek, absolwentek Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, obecnie eksplorujących przestrzeń cyfrowych mediów i kultury 2.0. Ich doświadczenie projektowe związane jest z rozwiązywaniem problemów zakorzenionych społecznie. Informuje to o kontekście, w jakim umiejscawiane są ich prace. Kultura współczesna, związana z pojęciami Open Source'u i interaktywności, naturalnie generuje potrzebę kolektywów. Praca zespołowa pozwala artystkom realizować ich idee zarówno na poziomie działania, jak i dzieła.

'Dotka', consisting of Barbara Dzierań, Ula Kowal and Justyna Zubrycka, is a group of young designers, graduates of Academy of Fine Arts in Kraków. Currently, they explore digital media area and 2.0 Culture. Their experience in design is tightly connected with social problems solving, hence, they usually present their works in public places. Modern culture, corresponding with 'Open Source' and 'interactivity' terms naturally generates the urge to create communities. Team work is the best way for the young artists to carry out their projects from the pure idea through the creation process to the presentation of a complete work of art.

f