Dominika Sobolewska

Dominika Sobolewska pochodzi z Wrocławia. W 2005 roku ukończyła architekturę wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jest zwyciężczynią licznych nagród i stypendiów – do najważniejszych należą stipendium Ministra Kultury oraz nagroda w kategorii „plastyka” przyznana przez redakcję Gazety Wyborczej twórcom projektu Interaktywny Plac Zabaw. Artystka uzyskała także drugie miejsce w konkursie na stałą wystawę dla dzieci w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Głównym celem Dominiki Sobolewskiej jest łączenie doświadczeń architekta wnętrz ze środkami wyrazu obecnymi we współczesnej sztuce. Jej prace powstają wokół idei dialogu pomiędzy dziełem sztuki a odbiorcą. Są to niewielkie formy archoitektoniczne, których konstrukcja zachęca widza do głębszej interakcji.

Dominika Sobolewska comes from Wrocław (Poland). She graduated from the Designing and Interior Design Department at the Fine Arts Academy in Wroclaw in 2005. She is a multiple scholarship and award winner – the most important ones include the scholarship of the Minister of Culture and Gazeta Wyborcza’s prize in the category of fine arts for the Interactive Playground project. She is also the second prize winner in the Copernicus Science Center in Warsaw contest for Permanent Exhibition for Children. Dominika Sobolewska’s main activities aim at combining design experiences with means of expression present in contemporary art. Her activity revolves around the idea of the dialogue between a work of art and an audience. Implemented objects often occur as small architectural forms constructed in a way that prompts onlookers to a deeper interaction.

f