Darija Medic

Darija Medic urodziła się w Serbii w 1986 roku, mieszka w Belgradzie. Pomimo bardzo młodego wieku robi karierę artystyczną. Ukończyła Akademię Sztuk w Nowym Sadzie (Serbia) na kierunku “nowe media”. Obecnie jest na drugim roku komunikacji i projektowania mediów na studiach podyplomowych w prestiżowym Instytucie Pieta Zwarta w Rotterdamie. Jej działalność artystyczna oraz wyniki w nauce spotkały się z wielkim uznaniem w formie stypendiów oraz nagród, w tym dwóch sponsorowanych przez rząd Serbii. Począwszy od 2006 roku brała udział w licznych performance’ach oraz interwencjach artystycznych w całej Europie. Jej prace pojawiały się na wielu wystawach europejskich, jak również w Ameryce Północnej. Artystka nie ogranicza się do jednej dziedziny sztuki, ale posługuje się różnorodnymi środkami wyrazu tj. fotografia, projekcje filmowe, programy multimedialne czy interwencje artystyczne.

Born in 1986 in Serbia, lives in Belgrade. Despite her very young age, Darija Medic has pursued a brilliant art career. She majored in New Media at the Academy of Arts in Novi Sad, Serbia, and she is now in her second year of Media Design and Communication at the prestigious Piet Zwart Institute in Rotterdam, the Netherlands. Her artwork and educational performance have won her great acclaim in the form of scholarships and awards, including those financed by the Serbian government. She has participated in art performances and interventions all over Europe since 2006. Her work has been part of multiple exhibitions displayed both in Europe and North America. Darija Medic is not limited to a single art, but employs various means of expression such as photography, video projections, media programs or art interventions.

f