Arthur Clay

Arthur Clay urodził się w Nowym Jorku, obecnie mieszka w szwajcarskim mieście Bazylea. Zajmuje się przedstawianiem swoich prac przy zastosowaniu synkretycznych środków przekazu. Gościł na międzynarodowcyh festiwalach oraz w programach radiowych i telewizyjnych w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Jego najnowsze dzieła mają charakter performance’u z użyciem przenośnego sprzętu oraz instalacji, dzięki czemu odbiorca staje się współtwórcą sztuki. Art Clay był nagradzany za swoje prace dźwiękowe i teatralne oraz w dziedzinie performance’u i sztuki nowych mediów. Jest także wykładowcą w zakresie mediów i sztuk interaktywnych na licznych wydziałach artystycznych uczelni w Europie i Ameryce Północnej.

Arthur Clay born in New York, lives in Basel (Switzerland). He is a specialist in the performance of self created works with the use of intermedia. He has appeared at international festivals, on radio and television channels in Europe, Asia & North America. His recent work focuses on performances using mobile devices and installation works that involve the public directly in the "play". He has received awards for sound works, performance, theater, and new media art. He has taught media and interactive arts at various art schools and universities in Europe and North America.

f