Yurij Kruchak

Yuriy Kruchak urodził się w 1973 roku na Ukrainie. Obecnie mieszka w Kijowie. Był studentem Akademii Sztuk Pięknych w Połtawie, Charkowie oraz w Kijowie (studia podyplomowe). Yuriy Kruchak narusza granice pomiędzy sztuką, nauką, środkami masowego przekazu oraz rzeczywistością, tworząc grę konwencji występujących we współczesnym świecie. Działalność Yuriya koncentruje się na odkrywaniu niepoznanych obszarów ludzkiej zmysłowości oraz nowych metod poznawczych. Specyfika jego prac polega na nakłanianiu widza do podjęcia działań, mających na celu ożywić zarówno jego wewnętrzny świat, jak i świat, który nas otacza. Prace Yuriya Kruchaka, w tym między innymi projekty zbiorowe, projekcje video oraz interwencje artystyczne, były wystawiane na całym świecie.

Yuriy Kruchak was born in 1973 in Ukraine. He studied at the Poltava Fine Arts School, the Kharkiv State Fine Arts School, the Kharkiv Art Industrial Institute, and did a postgraduate course at the Ukraine Academy of Fine Arts in Kyiv. Yuriy Kruchak breaks borders between art, science, mass-media and reality by creating a specific game of the conventions existing in the modern world. Yuri’s activity is directed onto revealing unknown spaces of our sensuality and the ways of reality recognition. The characteristic feature of his works is prompting the spectator to take action in order to activate both their own and external world. The artist’s works – including diverse projects, videos and art interventions – have been shown all around the globe.

f