Andrij Linik

Andriy Linik urodził się w 1982 roku w ukraińskim mieście Łuck. Obecnie mieszka we Lwowie, gdzie ukończył Narodową Akademię Sztuk. Zajmuje się przygotowywaniem i koordynacją licznych projektów artystycznych, w których bierze udział nie tylko w charakterze twórcy, ale i wykładowcy oraz prowadzącego warsztaty. Artysta gościł na festiwalach artystycznych, przede wszystkim w Europie Środkowo - Wschodniej, gdzie prezentował swoje prace: instalacje interaktywne oraz video, performance’y i inne dzieła audiowizualne. Gościnnie obejmował stanowiska w prestiżowych instytucjach artystycznych w Polsce, Szwecji, Kanadzie i na Ukrainie.

Andriy Linik was born in 1982 in Lutsk (Ukraine). Lives in Lviv where graduated from the National Arts Academy. Andriy Linik’s field of expertise is curating and coordination of art shows in which he actively participates not only as an artist, but also as a lecturer and workshop presenter. He has taken part in many art festivals, mainly in Central and Eastern Europe, where he displayed his video and interactive media installations, visual art pieces and performances. He was offered residencies by prominent art institutions in Poland, Sweden, Canada and Ukraine.

f